rksas1

W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu wniosku o wprowadzenie do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów uchwały Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia projektu uchwały modernizacyjnej KAS – Rada KSAS NSZZ „Solidarność” przedstawiła Prezesowi Rady Ministrów kilka wątpliwości, uwag i pytań.

Więcej...
solidnewkas

Stanowisko Rządu – wobec komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druki nr 3178 i 3178-A)

Więcej...
fsg

Opinia prawna sporządzona na zlecenie Zarządu Głównego NSZZ FSG w przedmiocie: interpretacji przepisów regulujących pełnienie dyżurów domowych przez pryzmat przepisów Dyrektywy 2003/88/WE PE i Rady dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy.

Więcej...
solidnewkas

Z okazji nadchodzącej Wielkanocy pragniemy życzyć, aby wiosenna atmosfera, wiara i miłość nie opuszczały Was przez cały rok. Wszelkiej pomyślności ……

Więcej...
solidarnosc

Za sprawą rządu skończył się w Polsce czas negocjacji i dialogu, zaczął czas protestów. Pierwszy z nich odbędzie się już 4 kwietnia o godz. 15.00 przed urzędami wojewódzkimi w całej Polsce. Nie tylko związkowcy, ale też wszyscy pracownicy, których dotyczą zgłaszane przez Solidarność postulaty, będą mogli podjąć walkę o swoje prawa.

Więcej...
nszz

Obradujący w Warszawie Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ „Solidarność” stwierdził, że żaden z głównych postulatów Związku nie został przez Rząd uwzględniony. Sztab do czwartku 28 marca oczekuje od Rządu konkretnych propozycji i terminów ich realizacji. W przeciwnym razie zorganizuje 4 kwietnia manifestacje przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi.

Więcej...
Przejdź do archiwum »

Więcej artykułów:


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry