nszz

kasObieg dokumentów/wniosków na podstawie § 4 Porozumienia w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy oraz zabezpieczenie realizacji zadań organów państwa w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej, zawartego w Gdańsku 1 marca 2017 roku pomiędzy Szefem KAS a NSZZ „Solidarność” .:POROZUMIENIE:.

Więcej...
rzepa

Ocenie funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej było poświęcone czwartkowe posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Jak relacjonował wiceminister finansów Piotr Walczak, w ciągu ośmiu miesięcy tego roku KAS zebrała o 15 proc. danin więcej niż w takim samym okresie 2016 r.

Więcej...
solidnewkas

kasDobre wyniki w gospodarce, podkręcenie skuteczności ściągania podatków, sukcesy KAS w walce z karuzelami podatkowymi i nielegalnym obrotem towarami akcyzowymi, wzrost dochodów budżetu państwa i ………. WIELKIE zdziwienie pracowników oraz funkcjonariuszy KAS , że nie znajdują się w grupie beneficjentów podwyżek wynagrodzeń w 2018 roku.

Więcej...
nszz

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” w Zespole monitorującym KAS informują, jak niżej.

Więcej...
kas

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 maja 2017 r., odnośnie interpretacji zapisów Porozumienia z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy oraz zabezpieczenia realizacji zadań organów państwa w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej, zwanego dalej „Zespołem”, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Więcej...
solidnewkas

kas27 kwietnia br przesłaliśmy do Dyrektora IAS we Wrocławiu Petycję. Wnosiliśmy o analizę przedstawianych argumentów i odstąpienie od procesu przekształcenia stosunku służbowego funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej w stosunek pracy. .:PISMO:.

Po prawie trzech miesiącach otrzymaliśmy odpowiedź.

Więcej...
rpo

rpoDo Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o ochronę zwracają się byli funkcjonariusze Służby Celnej, którym do 31 maja nie zaproponowano nowych warunków służby albo zatrudnienia w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Więcej...
Przejdź do archiwum »

Więcej artykułów:


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry