kz

kasW związku z postawą dolnośląskich DIS i DIC naruszającą podstawowe prawo związków zawodowych (prawo do informacji) korzystając z możliwości wskazanej przez Pana Min. Mariana Banasia w zakresie uruchomienia specjalnie dedykowanej skrzynki mailowej gdzie można zadawać pytania związane z reformą KAS – przesyłamy kilka pytań.

Więcej...
kz

kas1 marca 2017 r. wejdą w życie ustawy: z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: ustawa o KAS) oraz Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: ustawa wprowadzająca KAS). W związku z powyższym do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zwracają się funkcjonariusze celni, którzy obawiają się o przebieg procesu przekształcania stosunków służbowych funkcjonariuszy w stosunki pracy.

Więcej...
kz

kasdr Andrzej Halicki na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195 ze zm.) przesłał do Pana Mateusza Morawieckiego Ministra Rozwoju i Finansów PETYCJE przeprowadzenia procesu zmiany (przekształcenia) statusu funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej (ucywilnienia) w sposób ewolucyjny  – z 10 stycznia 2017 roku.

Więcej...

Poseł Jacek Sasin nie ma ostatnio specjalnie dobrej passy. Najpierw stał się twarzą ustawy tworzącej obszar metropolitalny wokół Warszawy, który został odebrany jako ordynarny skok PiS-u na warszawski ratusz, mający dać właśnie Sasinowi upragniony fotel prezydenta stołecznego miasta. Ostatnio natomiast z wnioskiem o pilne zwołanie posiedzenia Komisji Finansów Publicznych, której Jacek Sasin przewodzi, zwrócił się szef związku zawodowego Celnicy.pl, Sławomir Siwy. Przedmiotem jej obrad mają być poważne problemy związane z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej.

Więcej...
kas

 mb„Potwierdzam też, że z  dniem wejścia w życie ustawy o KAS, wszyscy Państwo staniecie się automatycznie funkcjonariuszami lub pracownikami KAS. Dotychczasowe warunki pracy i służby pozostają bez żadnych zmian. Dopiero po dniu 1.03.2017 r. rozpocznie się proces przedstawiania propozycji zatrudnienia. Propozycja ta określi nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby i jednocześnie będzie uwzględniała posiadane kwalifikacje, przebieg dotychczasowej pracy lub służby, a także dotychczasowe miejsce zamieszkania.”

Więcej...
kas

2 lutego br. Zastępca Szefa Służby Celnej – Piotr Walczak, i Dyrektor Departamentu Analiz Podatkowych MF – Przemysław Krawczyk spotkali się z kierownictwem Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, Izby Celnej we Wrocławiu oraz Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu.

Więcej...
Przejdź do archiwum »

Więcej artykułów:

NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry