solidnewkas

rdsPodzespół RDS wnosi o podjęcie prac nad podniesieniem wysokości ryczałtów za przejazdy pojazdami prywatnymi niebędącymi własnością pracodawcy dla celów służbowych.

Więcej...
rksas1

Opinia RKS ws. projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej..:OPINIA:.

Więcej...
nszz

rksas117-19 maja 2018 roku w Ślesinie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidarność”. Sekcja zmieniła nazwę na KRAJOWA SEKCJA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ NSZZ „Solidarność”.

Więcej...
solidnewkas

Jak informowaliśmy wcześniej .:tutaj:. Zespół do monitorowania realizacji Porozumienia z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy oraz zabezpieczenia realizacji zadań organów państwa w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej – przedstawił końcowy raport.

Więcej...

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Aby Święta Wielkiej Nocy były wzorem duchowego wzbogacenia

i umocnienia dającego radość, pokój i nadzieję.

Umiejętności dostrzegania piękna tego świata

i oczywiście wiary w Siebie i swoje możliwości.

Wielu, wielu chwil radosnych i cudownej, ciepłej wiosny życzy …

                                                                                                    OOZ NSZZ „Solidarność”

Więcej...
nszz

Raport końcowy z prac Zespołu do monitorowania realizacji Porozumienia z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy oraz zabezpieczenia realizacji zadań organów państwa w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej.

Więcej...
Przejdź do archiwum »

Więcej artykułów:


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry