nszz

kasObieg dokumentów/wniosków na podstawie § 4 Porozumienia w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy oraz zabezpieczenie realizacji zadań organów państwa w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej, zawartego w Gdańsku 1 marca 2017 roku pomiędzy Szefem KAS a NSZZ „Solidarność” .:POROZUMIENIE:.

Więcej...
solidnewkas

kas27 kwietnia br przesłaliśmy do Dyrektora IAS we Wrocławiu Petycję. Wnosiliśmy o analizę przedstawianych argumentów i odstąpienie od procesu przekształcenia stosunku służbowego funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej w stosunek pracy. .:PISMO:.

Po prawie trzech miesiącach otrzymaliśmy odpowiedź.

Więcej...
rpo

rpoDo Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o ochronę zwracają się byli funkcjonariusze Służby Celnej, którym do 31 maja nie zaproponowano nowych warunków służby albo zatrudnienia w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Więcej...
solidnewkas

W dniu 05.07.2017r. ogłoszono w Dz.U. pod poz.1321 ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw– USTAWA-

Więcej...
nszz

Z uwagi na wątpliwości dotyczące Porozumienia, Zespół wystąpił do stron o interpretację kluczowych zagadnień:

1) Czy Zespół ma rozpatrywać wyłącznie odwołania od propozycji czy także brak propozycji?
2) Czy Zespół ma rozpatrywać wszystkie wnioski bez względu na procedurę składania (np. z pominięciem NSZZ „S”)?
3) Odniesienie do jakiego wynagrodzenia na danym stanowisku ma być – czy przed zmianami, czy po zmianach?

Poniżej treść odpowiedzi NSZZ „S”.

Więcej...
dgp_m

Klub Kukiz ’15 i ZZ „Celnicy PL” zwróciły się w środę do wiceszefa MF Mariana Banasia z prośbą o ujawnienie, ile osób straciło pracę w KAS ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego, współpracę w przeszłości z SB oraz z innych przyczyn. Ich zdaniem wiele osób zwolniono bezprawnie.

Więcej...
rzepa

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają wnioski o ochronę praw i wolności obywatelskich byłych funkcjonariuszy celnych. W piśmie z dnia 24 marca 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów w sprawie przekształcania stosunków służbowych funkcjonariuszy w stosunki pracy wyjaśnił Rzecznikowi Praw Obywatelskich, że założeniem konsolidacji służb celno-skarbowych jest, aby funkcjonariusze wykonywali zadania o charakterze policyjnym, zaś zadania typowo urzędnicze wykonywali pracownicy cywilni.

Więcej...
Przejdź do archiwum »

Więcej artykułów:


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry