wrz

wrz15 maja 2017 roku w trybie określonym w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, w celu ochronyzbiorowych praw i interesów pracowników i funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, związki zawodowe powołały Wspólną Reprezentację Związkową.

Więcej...
nszz

kasObieg dokumentów/wniosków na podstawie § 4 Porozumienia w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy oraz zabezpieczenie realizacji zadań organów państwa w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej, zawartego w Gdańsku 1 marca 2017 roku pomiędzy Szefem KAS a NSZZ „Solidarność” .:POROZUMIENIE:.

Więcej...

1 stycznia 2018 roku celnicy zostaną włączeni do systemu emerytur mundurowych – zdecydował w czwartek Sejm uchwalając nowelizację ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin. Nowelę, która teraz trafi do Senatu, poparło w głosowaniu 425 posłów, jeden był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Więcej...
kas

Emerytury mundurowe 2017.05.10 11:08

- 9 maja br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, podczas którego rozpatrzono sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych.

Więcej...
solidnewkas

„… w zawiązku z trwającym procesem składania propozycji służby/pracy funkcjonariuszom byłej Służby Celnej,  NSZZ „Solidarność”, przypominając liczne pisma, wnioski i apele związane z tzw „ucywilnieniem” funkcjonariuszy,  ponownie wnosi o analizę przedstawianych argumentów i odstąpienie od procesu przekształcenia stosunku służbowego funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej w stosunek pracy.”

Więcej...
kas

mb„Jednak już dzisiaj można stwierdzić, że utworzona Krajowa Administracja Skarbowa to zupełnie inna jakość.” – pisze szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś do Rady Krajowej Sekcji Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidarność” na temat kwestii związanych z wdrożeniem KAS.

Więcej...
Przejdź do archiwum »

Więcej artykułów:


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry