wP

Domagali się m.in. podwyżek. Nie zabrakło mocnych akcentów. Funkcjonariusze części służb podległych MSWiA, m.in. policjanci, strażacy i strażnicy graniczni, manifestowali we wtorek w Warszawie. Domagali się m.in. podwyżek. Złożyli petycje w Kancelarii Prezydenta i Kancelarii Premiera.

Więcej...
dgp_m

w serwisie GAZETA PRAWNA.PL możemy przeczytać : „Nędzna pensja, nieopłacone nadgodziny i komendy pamiętające czasy PRL. Gliniarze mają dość i wychodzą na ulice”

Więcej...
solidnewkas

Przeglądając dzisiejsze wiadomości prasowe i internetowe możemy przeczytać, że poza odmrożeniem kwoty bazowej pracownicy zatrudnieni w budżetówce mogą mieć dodatkowo zwiększony fundusz wynagrodzeń – z zastrzeżeniem, że tylko 2,3 proc. będzie gwarantowane, a o podziale reszty zdecydują szefowie urzędów w porozumieniu z dyrektorami generalnymi.

Więcej...
tysol

rdsBudżet i aktywne starzenie się na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego. Podczas posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego 21 września dyskutowano o projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok oraz działaniach na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństwa.

Więcej...
fsm_m

21.09.2018 r. na zaproszenie Joachima Brudzińskiego doszło do spotkania Ministra z Przewodniczącymi związków zawodowych reprezentowanych w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Spotkanie odbyło się w gmachu MSWiA.

Więcej...
kas

mb„Po upływie półtora roku od powstania Krajowej Administracji Skarbowej mogę z ogromną satysfakcją stwierdzić, że wspólnie odnieśliśmy sukces. Skuteczne działania KAS przyczyniły się do wzrostu wpływów budżetowych, redukcji luki VAT, uszczelnienia systemu podatkowego i ograniczenia szarej strefy. Realizacja ambitnych założeń reformy administracji skarbowej nie byłaby możliwa bez pełnego zaangażowania oraz wysiłku pracowników i funkcjonariuszy tworzących KAS.”  – list Szefa KAS Mariana Banasia do Pracowników i Funkcjonariuszy KAS z okazji Dnia KAS

Więcej...
Przejdź do archiwum »

Więcej artykułów:


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry