solidnewkas

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej dotyczący rozszerzenia prawa policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie tworzenia i wstępowania do związków zawodowych.

Więcej...
kas

Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra finansów powołał z dniem 12 czerwca 2019 r. nadinsp. Piotra Walczaka na stanowisko Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Więcej...
rksas1

Rada Krajowej Sekcji Administracji Skarbowej NSZZ „Solidarność” zwraca się do szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zapytaniami dotyczącymi objęcia systemem emerytalnym grupy funkcjonariuszy, którzy w 2017 roku i później zmienili status (pracownik/funkcjonariusz).

Więcej...
tysol

Prezydent wręczył nominacje nowym ministrom. Teresę Czerwińską na stanowisku ministra finansów zastąpi Mariusz Banaś, dotychczasowy szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Więcej...
fsg

…… ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Więcej...
rksas1

W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu wniosku o wprowadzenie do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów uchwały Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia projektu uchwały modernizacyjnej KAS – Rada KSAS NSZZ „Solidarność” przedstawiła Prezesowi Rady Ministrów kilka wątpliwości, uwag i pytań.

Więcej...
solidnewkas

Stanowisko Rządu – wobec komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druki nr 3178 i 3178-A)

Więcej...
fsg

Opinia prawna sporządzona na zlecenie Zarządu Głównego NSZZ FSG w przedmiocie: interpretacji przepisów regulujących pełnienie dyżurów domowych przez pryzmat przepisów Dyrektywy 2003/88/WE PE i Rady dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy.

Więcej...
solidnewkas

Z okazji nadchodzącej Wielkanocy pragniemy życzyć, aby wiosenna atmosfera, wiara i miłość nie opuszczały Was przez cały rok. Wszelkiej pomyślności ……

Więcej...
solidarnosc

Za sprawą rządu skończył się w Polsce czas negocjacji i dialogu, zaczął czas protestów. Pierwszy z nich odbędzie się już 4 kwietnia o godz. 15.00 przed urzędami wojewódzkimi w całej Polsce. Nie tylko związkowcy, ale też wszyscy pracownicy, których dotyczą zgłaszane przez Solidarność postulaty, będą mogli podjąć walkę o swoje prawa.

Więcej...
Następna strona » 
NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry