solidnewkas

rdsPodzespół RDS wnosi o podjęcie prac nad podniesieniem wysokości ryczałtów za przejazdy pojazdami prywatnymi niebędącymi własnością pracodawcy dla celów służbowych.

Więcej...
rksas1

Opinia RKS ws. projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej..:OPINIA:.

Więcej...
nszz

rksas117-19 maja 2018 roku w Ślesinie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidarność”. Sekcja zmieniła nazwę na KRAJOWA SEKCJA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ NSZZ „Solidarność”.

Więcej...
solidnewkas

Jak informowaliśmy wcześniej .:tutaj:. Zespół do monitorowania realizacji Porozumienia z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy oraz zabezpieczenia realizacji zadań organów państwa w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej – przedstawił końcowy raport.

Więcej...

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Aby Święta Wielkiej Nocy były wzorem duchowego wzbogacenia

i umocnienia dającego radość, pokój i nadzieję.

Umiejętności dostrzegania piękna tego świata

i oczywiście wiary w Siebie i swoje możliwości.

Wielu, wielu chwil radosnych i cudownej, ciepłej wiosny życzy …

                                                                                                    OOZ NSZZ „Solidarność”

Więcej...
nszz

Raport końcowy z prac Zespołu do monitorowania realizacji Porozumienia z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy oraz zabezpieczenia realizacji zadań organów państwa w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej.

Więcej...
solidnewkas

„Trybunał w wyroku z dnia 21 lutego 2018 r. (Wyrok C-518/15) zajął stanowisko, że czas gotowości pracownika, który jest zobowiązany do szybkiej reakcji na telefon przełożonego musi być traktowany jako czas pracy, ponieważ pozostawanie w gotowości w domu z obowiązkiem reakcji na wezwanie znacząco ogranicza możliwości innych aktywności, musi być więc traktowany jako czas pracy.”

Więcej...
kas

kasNa stronie Krajowej Informacji Skarbowej zostało opublikowane opracowanie dotyczące podsumowania działalności Krajowej Informacji Skarbowej za 2017 rok. Dokument prezentuje szczegółowe informacje obrazujące działalność Krajowej Informacji Skarbowej w 2017 roku, w dwóch podstawowych obszarach,

Więcej...
fsm_m

21 lutego br. przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych spotkali się z Zastępcą Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Piotrem Walczakiem i jego współpracownikami. Celem spotkania były problemy związane z kształtowaniem się i funkcjonowaniem Krajowej Administracji Skarbowej, oprócz tego tematu reprezentanci FZZSM przedstawili postulaty dotyczące całego środowiska służb mundurowych.

Więcej...
rzepa

Ministerstwo Finansów chce, by funkcjonariusze celni podali szczegółowe informacje o swoich telefonach. Do konsultacji społecznych trafiło z pozoru nieistotne rozporządzenie ministra finansów. Przewiduje ono, że nawet 10 tys. funkcjonariuszy służby celnej będzie musiało od 1 marca podawać szczegółowe informacje o swoich telefonach.

Więcej...
Następna strona » 
NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry