dgp_m

….czyli ofiary reformy KAS. Ustawa założyła pętlę na szyję celnikom i ich szefom. Celnicy, którzy w wyniku reformy Krajowej Administracji Skarbowej stracili mundur, idą do sądu. Zapadły już pierwsze korzystne dla nich wyroki. A za chwilę na wokandę trafią kolejne skargi i odwołania.

Więcej...
nszz

ws. opinii o projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (projekt z dnia 25 września 2017r.)

NSZZ „Solidarność” nie wyraża zgody na zamrożenie wynagrodzeń pracowników sfery finansów publicznych wymienionych w opiniowanym projekcie.

Więcej...
solidnewkas

Na początku października NSZZ „Solidarność” przedstawił dyrektorowi IAS we Wrocławiu informację o tragicznej sytuacji kadrowej w referatach dochodzeniowo-śledczych Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. W wielostronicowym piśmie podkreślaliśmy, że  w miesiącach wdrażania reformy sytuacja w referatach dochodzeniowo-śledzcych uległa radykalnemu pogorszeniu!

Więcej...
rzepa

Jak informuje „Rzeczpospolita” informatyka w służbach skarbowych ma być lepiej zorganizowana, ale może też dojść do zwolnień. Przyjęty przez rząd projekt zmian w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej zakłada centralizację służb informatycznych fiskusa. Wszyscy informatycy mają trafić do Centrum Informatyki Resortu Finansów. Efektem konsolidacji będą niższe koszty zakupów i utrzymania infrastruktury informatycznej.

Więcej...
ksp

W dniu 13 października 2017r. w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie odbyło się posiedzenie  Podzespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego.

Podczas posiedzenia strona rządowa udzielała informacji zgodnie z przedstawionymi pytaniami strony społecznej;

Więcej...
solidnewkas

kasW odpowiedzi na interpelację Pana Posła Janusza Cichonia nr 15401 Ministerstwo Finansów przekazało zestawienie wymaganych informacji w rozbiciu na poszczególne województwa – pozyskane z poszczególnych Izb Administracji Skarbowej. Mając na uwadze zawarty w interpelacji wniosek o informacje w rozbiciu na poszczególne województwa, dane pozyskano bezpośrednio od Dyrektorów IAS.

Więcej...
solidnewkas

kasOdpowiadając na wnioski  RKS  PS NSZZ „Solidarność” o udostępnienie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej  w zakresie nagród pieniężnych przyznanych w podległych jednostkach MF – związkowcom przekazano informacje o przeciętnej wysokość nagród w 2017 roku w urzędach obsługujących ministra finansów.

Więcej...
rzepa

Ocenie funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej było poświęcone czwartkowe posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Jak relacjonował wiceminister finansów Piotr Walczak, w ciągu ośmiu miesięcy tego roku KAS zebrała o 15 proc. danin więcej niż w takim samym okresie 2016 r.

Więcej...
solidnewkas

kasDobre wyniki w gospodarce, podkręcenie skuteczności ściągania podatków, sukcesy KAS w walce z karuzelami podatkowymi i nielegalnym obrotem towarami akcyzowymi, wzrost dochodów budżetu państwa i ………. WIELKIE zdziwienie pracowników oraz funkcjonariuszy KAS , że nie znajdują się w grupie beneficjentów podwyżek wynagrodzeń w 2018 roku.

Więcej...
nszz

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” w Zespole monitorującym KAS informują, jak niżej.

Więcej...
Następna strona » 
NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry