rksas1

KOMUNIKAT

18 listopada 2018

Rada Krajowej Sekcji Administracji Skarbowej NSZZ „Solidarność” informuje, że w trakcie odbytego w ostatnich dniach spotkania z ministrem Marianem Banasiem -  Szefem Krajowej Administracji Skarbowej otrzymała jednoznaczną informację, że pracownicy oraz funkcjonariusze KAS otrzymają podwyżki wynagrodzeń i uposażeń w podobnej wysokości i terminach, jak funkcjonariusze podlegli MSWiA.

 W związku z ww. zapewnieniem, RKSAS NSZZ „Solidarność” na najbliższym spotkaniu kierownictwa KAS z przedstawicielami związków zawodowych, mającym odbyć się 21 listopada br. w Ministerstwie Finansów, będzie domagać się realizacji tych obietnic.

 Prezydium RKSAS

Więcej...
rksas1

……. domagamy się niezwłocznej rewizji założeń programu modernizacyjnego KAS poprzez (co najmniej) zrównanie nakładów na modernizację KAS z nakładami na służby mundurowe (w tym średnich kwot na wzrost wynagrodzeń i uposażeń), przyspieszenia terminów wzrostu wynagrodzeń i uposażeń oraz zatwierdzenia planu modernizacji KAS przez Radę Ministrów.

Więcej...
nszz

Piotr Duda: Nie może nas zabraknąć. NSZZ Solidarność oficjalnie weźmie udział w warszawskim Marszu Niepodległości, organizowanym przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. To element obchodów ogłoszonego przez Związek „Roku Solidarności dla Niepodległej”.

Więcej...
kas

mbMinister Finansów prof. Teresa Czerwińska, na wniosek Kierownictwa Krajowej Administracji Skarbowej, podjęła decyzję o opracowaniu programu modernizacji KAS. Decyzja ta została poprzedzona szeroką dyskusją w Ministerstwie Finansów, jak również konsultacjami kierownictwa KAS z przedstawicielami Krajowej Sekcji Administracji Skarbowej NSZZ „Solidarność”.

Więcej...
solidarnosc

Hymnem państwowym rozpoczął się Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda powitał dostojnych gości. Zanim to nastąpiło, minutą ciszy uczczono pamięć członków związku, którzy odeszli w minionej kadencji „na wieczność”. 

Więcej...
wP

Domagali się m.in. podwyżek. Nie zabrakło mocnych akcentów. Funkcjonariusze części służb podległych MSWiA, m.in. policjanci, strażacy i strażnicy graniczni, manifestowali we wtorek w Warszawie. Domagali się m.in. podwyżek. Złożyli petycje w Kancelarii Prezydenta i Kancelarii Premiera.

Więcej...
dgp_m

w serwisie GAZETA PRAWNA.PL możemy przeczytać : „Nędzna pensja, nieopłacone nadgodziny i komendy pamiętające czasy PRL. Gliniarze mają dość i wychodzą na ulice”

Więcej...
solidnewkas

Przeglądając dzisiejsze wiadomości prasowe i internetowe możemy przeczytać, że poza odmrożeniem kwoty bazowej pracownicy zatrudnieni w budżetówce mogą mieć dodatkowo zwiększony fundusz wynagrodzeń – z zastrzeżeniem, że tylko 2,3 proc. będzie gwarantowane, a o podziale reszty zdecydują szefowie urzędów w porozumieniu z dyrektorami generalnymi.

Więcej...
tysol

rdsBudżet i aktywne starzenie się na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego. Podczas posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego 21 września dyskutowano o projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok oraz działaniach na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństwa.

Więcej...
fsm_m

21.09.2018 r. na zaproszenie Joachima Brudzińskiego doszło do spotkania Ministra z Przewodniczącymi związków zawodowych reprezentowanych w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Spotkanie odbyło się w gmachu MSWiA.

Więcej...
Następna strona » 
NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry