solidnewkas

Dz.U. 2019 poz. 1635  ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno‑Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Więcej...
tysol

Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU. Wszystko dzięki programowi “Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność”. Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 czerwca Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ “S”, Paweł Surówka, prezes PZU oraz Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S. A.

Więcej...
solidnewkas

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej dotyczący rozszerzenia prawa policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie tworzenia i wstępowania do związków zawodowych.

Więcej...
kas

Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra finansów powołał z dniem 12 czerwca 2019 r. nadinsp. Piotra Walczaka na stanowisko Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Więcej...
rksas1

Rada Krajowej Sekcji Administracji Skarbowej NSZZ „Solidarność” zwraca się do szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zapytaniami dotyczącymi objęcia systemem emerytalnym grupy funkcjonariuszy, którzy w 2017 roku i później zmienili status (pracownik/funkcjonariusz).

Więcej...
tysol

Prezydent wręczył nominacje nowym ministrom. Teresę Czerwińską na stanowisku ministra finansów zastąpi Mariusz Banaś, dotychczasowy szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Więcej...
fsg

…… ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Więcej...
rksas1

W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu wniosku o wprowadzenie do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów uchwały Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia projektu uchwały modernizacyjnej KAS – Rada KSAS NSZZ „Solidarność” przedstawiła Prezesowi Rady Ministrów kilka wątpliwości, uwag i pytań.

Więcej...
solidnewkas

Stanowisko Rządu – wobec komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druki nr 3178 i 3178-A)

Więcej...
fsg

Opinia prawna sporządzona na zlecenie Zarządu Głównego NSZZ FSG w przedmiocie: interpretacji przepisów regulujących pełnienie dyżurów domowych przez pryzmat przepisów Dyrektywy 2003/88/WE PE i Rady dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy.

Więcej...
« Poprzednia strona Następna strona » 
NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry