Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Aby Święta Wielkiej Nocy były wzorem duchowego wzbogacenia

i umocnienia dającego radość, pokój i nadzieję.

Umiejętności dostrzegania piękna tego świata

i oczywiście wiary w Siebie i swoje możliwości.

Wielu, wielu chwil radosnych i cudownej, ciepłej wiosny życzy …

                                                                                                    OOZ NSZZ „Solidarność”

Więcej...
nszz

Raport końcowy z prac Zespołu do monitorowania realizacji Porozumienia z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy oraz zabezpieczenia realizacji zadań organów państwa w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej.

Więcej...
solidnewkas

„Trybunał w wyroku z dnia 21 lutego 2018 r. (Wyrok C-518/15) zajął stanowisko, że czas gotowości pracownika, który jest zobowiązany do szybkiej reakcji na telefon przełożonego musi być traktowany jako czas pracy, ponieważ pozostawanie w gotowości w domu z obowiązkiem reakcji na wezwanie znacząco ogranicza możliwości innych aktywności, musi być więc traktowany jako czas pracy.”

Więcej...
kas

kasNa stronie Krajowej Informacji Skarbowej zostało opublikowane opracowanie dotyczące podsumowania działalności Krajowej Informacji Skarbowej za 2017 rok. Dokument prezentuje szczegółowe informacje obrazujące działalność Krajowej Informacji Skarbowej w 2017 roku, w dwóch podstawowych obszarach,

Więcej...
fsm_m

21 lutego br. przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych spotkali się z Zastępcą Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Piotrem Walczakiem i jego współpracownikami. Celem spotkania były problemy związane z kształtowaniem się i funkcjonowaniem Krajowej Administracji Skarbowej, oprócz tego tematu reprezentanci FZZSM przedstawili postulaty dotyczące całego środowiska służb mundurowych.

Więcej...
rzepa

Ministerstwo Finansów chce, by funkcjonariusze celni podali szczegółowe informacje o swoich telefonach. Do konsultacji społecznych trafiło z pozoru nieistotne rozporządzenie ministra finansów. Przewiduje ono, że nawet 10 tys. funkcjonariuszy służby celnej będzie musiało od 1 marca podawać szczegółowe informacje o swoich telefonach.

Więcej...
nszz

kasInformacja o sposobie załatwiania przez Dyrektorów IAS rekomendacji Zespołu do monitorowania realizacji Porozumienia z 1 marca 2017 w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy oraz zabezpieczenia realizacji zadań organów państwa w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej.

Więcej...
zer

zerZ dniem 1 stycznia 2018 r. zaopatrzeniem emerytalnym ustalanym na podstawie  ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej  i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą, objęci zostaną funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej

Więcej...
solidnewkas

Świąt pełnych niespodziewanych prezentów i aby czas ofiarowany innym był z nich najcenniejszym.bn2017

Świąt dających spokój, nadzieję i odpoczynek.

Więcej...
solidnewkas

Wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej Rady Dialogu Społecznego. Przewodniczącym Podzespołu został Tomasz Ludwiński. Poniżej lista Członków Podzespołu. Następne posiedzenie odbędzie się 28 grudnia 2017.

Więcej...
« Poprzednia strona Następna strona » 
NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry