solidnewkas

Świąt pełnych niespodziewanych prezentów i aby czas ofiarowany innym był z nich najcenniejszym.bn2017

Świąt dających spokój, nadzieję i odpoczynek.

Więcej...
solidnewkas

Wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej Rady Dialogu Społecznego. Przewodniczącym Podzespołu został Tomasz Ludwiński. Poniżej lista Członków Podzespołu. Następne posiedzenie odbędzie się 28 grudnia 2017.

Więcej...
dgp_m

….czyli ofiary reformy KAS. Ustawa założyła pętlę na szyję celnikom i ich szefom. Celnicy, którzy w wyniku reformy Krajowej Administracji Skarbowej stracili mundur, idą do sądu. Zapadły już pierwsze korzystne dla nich wyroki. A za chwilę na wokandę trafią kolejne skargi i odwołania.

Więcej...
nszz

ws. opinii o projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (projekt z dnia 25 września 2017r.)

NSZZ „Solidarność” nie wyraża zgody na zamrożenie wynagrodzeń pracowników sfery finansów publicznych wymienionych w opiniowanym projekcie.

Więcej...
solidnewkas

Na początku października NSZZ „Solidarność” przedstawił dyrektorowi IAS we Wrocławiu informację o tragicznej sytuacji kadrowej w referatach dochodzeniowo-śledczych Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. W wielostronicowym piśmie podkreślaliśmy, że  w miesiącach wdrażania reformy sytuacja w referatach dochodzeniowo-śledzcych uległa radykalnemu pogorszeniu!

Więcej...
rzepa

Jak informuje „Rzeczpospolita” informatyka w służbach skarbowych ma być lepiej zorganizowana, ale może też dojść do zwolnień. Przyjęty przez rząd projekt zmian w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej zakłada centralizację służb informatycznych fiskusa. Wszyscy informatycy mają trafić do Centrum Informatyki Resortu Finansów. Efektem konsolidacji będą niższe koszty zakupów i utrzymania infrastruktury informatycznej.

Więcej...
ksp

W dniu 13 października 2017r. w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie odbyło się posiedzenie  Podzespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego.

Podczas posiedzenia strona rządowa udzielała informacji zgodnie z przedstawionymi pytaniami strony społecznej;

Więcej...
solidnewkas

kasW odpowiedzi na interpelację Pana Posła Janusza Cichonia nr 15401 Ministerstwo Finansów przekazało zestawienie wymaganych informacji w rozbiciu na poszczególne województwa – pozyskane z poszczególnych Izb Administracji Skarbowej. Mając na uwadze zawarty w interpelacji wniosek o informacje w rozbiciu na poszczególne województwa, dane pozyskano bezpośrednio od Dyrektorów IAS.

Więcej...
solidnewkas

kasOdpowiadając na wnioski  RKS  PS NSZZ „Solidarność” o udostępnienie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej  w zakresie nagród pieniężnych przyznanych w podległych jednostkach MF – związkowcom przekazano informacje o przeciętnej wysokość nagród w 2017 roku w urzędach obsługujących ministra finansów.

Więcej...
rzepa

Ocenie funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej było poświęcone czwartkowe posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Jak relacjonował wiceminister finansów Piotr Walczak, w ciągu ośmiu miesięcy tego roku KAS zebrała o 15 proc. danin więcej niż w takim samym okresie 2016 r.

Więcej...
« Poprzednia strona Następna strona » 
NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry