kas

mb„Po upływie półtora roku od powstania Krajowej Administracji Skarbowej mogę z ogromną satysfakcją stwierdzić, że wspólnie odnieśliśmy sukces. Skuteczne działania KAS przyczyniły się do wzrostu wpływów budżetowych, redukcji luki VAT, uszczelnienia systemu podatkowego i ograniczenia szarej strefy. Realizacja ambitnych założeń reformy administracji skarbowej nie byłaby możliwa bez pełnego zaangażowania oraz wysiłku pracowników i funkcjonariuszy tworzących KAS.”  – list Szefa KAS Mariana Banasia do Pracowników i Funkcjonariuszy KAS z okazji Dnia KAS

Warszawa, 21 września 2018 r.

 Pracownicy i Funkcjonariusze
Krajowej Administracji Skarbowej

Szanowni Państwo,

Obchodzimy dzisiaj Dzień Krajowej Administracji Skarbowej. Jest to dla nas wszystkich szczególne Święto. W tym wyjątkowym dniu chcę podkreślić ogromną rolę wszystkich pracowników i funkcjonariuszy, którzy w poczuciu odpowiedzialności wykonują zadania zapewniające stabilność finansową naszego kraju.

Po upływie półtora roku od powstania Krajowej Administracji Skarbowej mogę z ogromną satysfakcją stwierdzić, że wspólnie odnieśliśmy sukces. Skuteczne działania KAS przyczyniły się do wzrostu wpływów budżetowych, redukcji luki VAT, uszczelnienia systemu podatkowego i ograniczenia szarej strefy. Realizacja ambitnych założeń reformy administracji skarbowej nie byłaby możliwa bez pełnego zaangażowania oraz wysiłku pracowników i funkcjonariuszy tworzących KAS.

Serdecznie Państwu dziękuję za trud codziennej pracy, który jest dla mnie świadectwem prawdziwego oddania pełnionej przez Państwa służbie publicznej. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest to łatwa służba. Realizujecie Państwo skomplikowane, czasem niebezpieczne zadania, wymagające wysokich kompetencji i szerokiej wiedzy w zakresie prawa podatkowego i celnego. Chcę tu podkreślić zasługi zarówno pracowników, którzy zapewniają skuteczny pobór należności budżetowych, jak i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej strzegących naszych granic i walczących ze zorganizowaną przestępczością. KAS to również eksperci z Krajowej Informacji Skarbowej i pracownicy Krajowej Szkoły Skarbowości, którzy realizują ważne zadania w zakresie upowszechniania wiedzy podatkowej w społeczeństwie i dbają o rozwój zawodowy naszych kadr. Siłą naszej organizacji jest jedność w różnorodności.

Jestem dumny, że razem udało nam się stworzyć nowoczesną administrację skarbową. W efektywnym poborze podatków wykorzystujemy działania analityczne, wspierają nas systemy informatyczne i nowy system wymiany informacji. Dzięki temu osiągamy dobre wyniki w zwalczaniu tzw. karuzel VAT i optymalizacji podatkowych. Wprowadzamy nowe usługi dla naszych klientów i zapewniamy wsparcie uczciwym podatnikom i legalnie działającym przedsiębiorcom.

Nie oznacza to jednak końca procesu zmian. Będziemy nadal rozwijać KAS, podnosić standardy naszej pracy i jakości obsługi podatników. Przed nami jeszcze wiele wyzwań, ale jestem przekonany, że zmierzamy w dobrym kierunku, a dzięki Państwa zaangażowaniu uda nam się osiągać wyznaczone cele.

Jako Szef Krajowej Administracji Skarbowej zapewniam Państwa, że mam również na uwadze sprawę podnoszenia wynagrodzeń w KAS i będę dążył to tego, aby w naszej organizacji dobra praca była odpowiednio wynagradzana.

W tym szczególnym dniu życzę Państwu dalszych sukcesów zawodowych, satysfakcji z wykonywanej pracy i służby, a także dużo radości i pomyślności w życiu osobistym.

 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Marian Banaś

 źródło: intranet KAS

Dodaj komentarz


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry