solidnewkas

rdsPodzespół RDS wnosi o podjęcie prac nad podniesieniem wysokości ryczałtów za przejazdy pojazdami prywatnymi niebędącymi własnością pracodawcy dla celów służbowych.

Wnosi o wydanie polecenia służbowego Dyrektorom Izb Administracji Skarbowej w sprawie niezwłocznego dostosowania do obowiązującego prawa wewnętrznych przepisów o zwrocie należności za używanie pojazdów prywatnych dla celów służbowych, funkcjonujących w Izbach Administracji Skarbowej.

Pismo Podzespołu RDS ds. Krajowej Administracji Skarbowej do Ministra Finansów ws. ryczałtów za przejazdy samochodem prywatnym dla celów służbowych.

Dodaj komentarz


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry