kz

SŁUŻBA CELNA PODSTAWĄ I GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I OBYWATELI  -  Prawie półtora tysiąca celników protestowało dzisiaj przed ministerstwem finansów. Podczas protestu został wygwizdany wiceminister finansów Mirosław Banaś.

Pikieta odbyła się pod barwami narodowymi. Służba Celna protestuje przeciwko działaniom Ministerstwa Finansów ingerującym w obszar ustawowych zadań Służby Celnej. Działania te przyniosą przede wszystkim negatywne skutki dla Kraju, budżetu i bezpieczeństwa obywateli. Celnicy wskazywali, że:

-  Minister Finansów dąży do demontażu Służby Celnej poprzez utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej;

- Minister Finansów nie podjął zapowiadanych przez Prawo i Sprawiedliwość działań w kierunku uszczelnienia systemu podatkowego, marginalizacji szarej strefy i przestępczości zorganizowanej działającej w sferze zadań Służby Celnej;

- Minister Finansów neguje projekt obywatelski ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, …… (druk nr 30)

      Protestujących symbolicznie wspierali funkcjonariusze będący w służbie. Podczas ustawowej przerwy w pracy o godzinie 12:00 wyszli licznie na kilkanaście minut przed izby i urzędy celne. Po telefonicznych konsultacja szacujemy, że w tym symbolicznym wsparciu pikiety uczestniczyło ponad osiem tysięcy celników.

To najliczniejszy protest celników w historii Służby Celnej. Od 1998 roku funkcjonariusze celni domagają się równego i sprawiedliwego traktowania  - zobacz historię -

zobacz relacje w RMF24Polityce.pl,          zobacz <MATERIAŁ VIDEO>

Dodaj komentarz


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry