solidnewkas

kasW dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu z przedstawicielami związków zawodowych działających w Izbie. Spotkanie dotyczyło podwyżek dla pracowników i funkcjonariuszy w 2019 roku.

Spotkanie otworzyła Pani Dyrektor IAS we Wrocławiu przedstawiając tematykę spotkania. Na spotkaniu zostały omówione założenia i możliwa realizacja Porozumienia z 21 listopada 2018 roku dotycząca podwyżek w zakresie wyłącznie § 2 Porozumienia.

Kierownictwo IAS nie przedstawiło stronie społecznej swoich propozycji, wyliczeń czy innych rachunków związanych z realizacją Porozumienia.

Pani Dyrektor poprosiła związki zawodowe o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

STANOWISKO ZZ IAS WE WROCŁAWIU – podpisały wszystkie obecne związki zawodowe.

Rozmowy będą kontynuowane.

.cg

Dodaj komentarz


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry