nszz

kasObieg dokumentów/wniosków na podstawie § 4 Porozumienia w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy oraz zabezpieczenie realizacji zadań organów państwa w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej, zawartego w Gdańsku 1 marca 2017 roku pomiędzy Szefem KAS a NSZZ „Solidarność” .:POROZUMIENIE:.

1.Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy adresuje się do:

Zespół do monitorowania realizacji

Porozumienia z 01-03-2017 r.

( Zarządzenie nr 35 SKAS z 13 marca 2017 r.)

za pośrednictwem:

Dyrektora

Izby Administracji Skarbowej

we Wrocławiu

2. Wniosek ( propozycja w załączeniu) przesyłamy :

a)  oryginały pocztą tradycyjną na adres:

Czesław Górski

NSZZ „Solidarność”

ul. Ogrodowa 15

58-306 Wałbrzych

( siedziba Delegatury DUCS w Wałbrzychu)

b)  wersję elektroniczną wniosku i załączników przesyłamy pocztą email : solid@home.pl

3. Załączniki:

a) oryginał upoważnienia (w załączeniu);

b) kopię propozycji pracy/służby.

c) inne – zgodnie z wolą wnioskodawcy.

Zgodnie z powołanym Porozumieniem wniosek – jeżeli nie zostanie uwzględniony przez Dyrektora IAS we własnym zakresie – winien być przekazany niezwłocznie ( nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia w IAS) Zespołowi, o którym mowa w Zarządzeniu nr 35 z 13 marca 2017 roku Szefa KAS.

O wszelkich zmianach procedury będziemy informować na bieżąco.

Czesław Górski

Oddziałowa Organizacja Związkowa

NSZZ “Solidarność”

Przypominamy, że wskazana poniżej procedura nie zastępuje drogi prawnej ( odwołania , skargi) w zakresie propozycji pracy/służby.

O obiegu wniosków w innych IAS można przeczytać TUTAJ.

===========================================================;

Interpretacja Porozumienia z 1 marca 2017 roku (1)

 

Komunikat Zespołu powołanego Zarządzeniem Nr 35 Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do monitorowania realizacji Porozumienia z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy oraz zabezpieczenia realizacji zadań organów państwa w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej

2017.05.30 16:54

W związku z zapisem § 4 ust. 3 i ust. 6 Porozumienia z dnia 1 marca 2017 r., przyjmuje się następujący sposób procedowania:
- wnioski pracowników lub funkcjonariuszy kwestionujących otrzymane propozycje pracy/służby złożone w oparciu o ww Porozumienie i nieuwzględnione przez kierowników jednostek organizacyjnych KAS we własnym zakresie, kierownicy tychże jednostek organizacyjnych KAS przesyłają  Zespołowi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, jedynie w wersji elektronicznej na następujący adres: Komisja@mz.mofnet.gov.pl
- wraz z wnioskiem pracownika/funkcjonariusza należy przesłać stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej KAS uzasadniające brak podstaw do uwzględnienia wniosku. Motywy uzasadnienia stanowiska winny korespondować z zakresem objętym kryteriami  wskazanymi w Porozumieniu,
- wraz ze stanowiskiem brak jest konieczności automatycznego przesyłania akt pracowniczych pracownika/funkcjonariusza; w konkretnych przypadkach Zespół może, drogą elektroniczną, wystąpić o przesłanie ww akt.

————————————————————–.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Pan Dominik Lach – NSZZ „Solidarność”;

2) Pan Tomasz Gajos – NSZZ „Solidarność”;

3) Pan Dariusz Hys – Zastępca Dyrektora w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie;

4) Pani Maria Rutka – Izba Administracji Skarbowej w Warszawie.

Sekretarzem Zespołu jest Pan Dominik Brodziak – Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo.

2 odpowiedzi na „“PROPOZYCJE – obieg dokumentów.””

  1. Maria niewiadomska pisze:

    Jestem pracownikiem zatrudnionym w UKS wLublinie na umowe okreslona do konca 2017r w charakterze sprzataczki. nie otrzymalam zadnej propozycji pracy w zwiazku z reforma KAS czy moge liczyc na rozwiazanie umowy lub na likwidacje stanowiska pracy z przyczyn pracodawcy,poniewaz jestem wieku przedemerytalnym z 30 letnim stazem pracy i obawiam sie o zatrudnienie w Lubinie w takim wieku.Prosze o udzielenie informacji ewentualnie gdzie sie zwrucic.

Odpowiedz na „Maria niewiadomska


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry