solidnewkas

Jak informowaliśmy wcześniej .:tutaj:. Zespół do monitorowania realizacji Porozumienia z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy oraz zabezpieczenia realizacji zadań organów państwa w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej – przedstawił końcowy raport.

Z raportu wynika, że z IAS we Wrocławiu przyjęto i rozpatrzono merytorycznie 89 wniosków, z czego 25 spraw rozpoznano z rekomendacją pozytywną dla wnioskodawców. Zespół z powodu braku wspólnego stanowiska Stron Porozumienia nie zajmował stanowiska i nie oceniał przypadków braku propozycji zatrudnienia lub dalszego pełnienia służby.

Zapytaliśmy Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu jak rozpoznano rekomendacje we wrocławskiej IAS.

.: odpowiedź Dyrektora IAS we Wrocławiu :.

Dodaj komentarz


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry