celnicypl

List Przewodniczącego ZZ Celnicy PL Sławomira Siwego

Funkcjonariusze, Urzędnicy i Pracownicy KAS
Koleżanki i Koledzy

Działania, jakie w ostatnich dniach podjęło Ministerstwo Finansów za pośrednictwem Dyrektorów Izb Administracji Skarbowych wobec wielu Naszych Koleżanek i Kolegów wymaga zdecydowanej reakcji całego środowiska zawodowego.
Zwolniono ze służby i urzędów wielu ludzi, łamiąc publiczne gwarancje formułowane wielokrotnie przez Ministra M. Banasia, który mówił, że zwolnieni zostaną tylko byli funkcjonariusze i współpracownicy komunistycznych organów bezpieczeństwa i osoby mające uprawnienia emerytalne. Natomiast wobec wielu funkcjonariuszy i pracowników mających prawo do emerytury lub zbliżających się do wieku emerytalnego stosowano bezprawny przymus polegający na składaniu wniosków o zwolnienie ze służby. Odmowa złożenia takiego oświadczenia, oznaczała brak jakiejkolwiek propozycji służby/pracy. W naszej ocenie posunięto się do tego procederu w celu fikcyjnego zmniejszenia skali zwolnień, jak również uniknięcia procesów o dyskryminację ze względu na wiek. To działanie uderza w publiczne zapewnienia Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, o tym, że to Obywatel decyduje kiedy odejdzie na emeryturę.
Wielu osobom, również wbrew publicznym zapewnieniom Ministra M.Banasia w przedstawionych propozycjach zatrudnienia obniżono uposażenie, nawet tym, którym podniesiono uposażenia w sierpniu ubiegłego roku do kwoty 3048zł.
W efekcie realizacji ustawy wprowadzającej KAS zdemotywowano wielu ludzi w środowisku, którym zapowiedziano podwyżki, zdemotywowano ludzi z wysokimi kwalifikacjami i doświadczeniem oraz wieloletnim stażem, których praktycznie zrównano z nowoprzyjmowanymi do służby kadrami. Zdemotywowano tysiące pracowników, urzędników i funkcjonariuszy KAS, zatrudniając w MF osoby budzące kontrowersje w środowisku za niebotyczne stawki uposażenia i mnożniki, które są nieosiągalne dla większości z Nas w ramach całej kariery zawodowej.
W sposób nie mający precedensu w historii cywilizowanego świata odarto z munduru zawodowo aktywnych funkcjonariuszy celnych. Historia potwierdza, że dotychczas takie zjawiska miały miejsce wyłącznie w czasach okupacji, niewoli i zaborów. Zwolniono ze służby nawet alokowanych funkcjonariuszy, mimo iż nie współpracowali z SB, ani nie mają nabytych praw emerytalnych, a innych alokowanych funkcjonariuszy „€žucywilniono”€. Dokonano tego także wbrew publicznym gwarancjom Ministra. Posiadamy również wstępne informacje, że w KAS pozostało wielu tzw. TW lub funkcjonariuszy SB, mamy już sygnały o kilku takich osobach. Zwolniono natomiast licznie ludzi kojarzonych z działalnością publiczną na rzecz środowiska lub je reprezentujących.
Ponadto MF wbrew zapewnieniom o podmiotowości DIAS, narzuciło pozaustawowe dyspozycje dla procesu wręczaniu propozycji w skali całego Kraju.
Nasz Związek w sposób jednoznaczny stał się obiektem bezprecedensowego ataku poprzez rugowanie ze służby osób funkcyjnych w regionach. To kolejny bezprecedensowy atak na Nasz Związek w krótkiej historii naszego funkcjonowania.
Z naszych dotychczasowych ustaleń wynika, że propozycji nie otrzymało 6-u związkowców funkcyjnych ZZ Celnicy PL i co najmniej jedna osoba, która uczestniczyła w pracach zespołów powołanych przez lokalnego DIAS w sprawie propozycji. Wobec wielu pozostałych osób funkcyjnych Związku zastosowano mobbing, zwlekając ze złożeniem propozycji do ostatniej chwili, po czym wręczano propozycję mówiąc, że to była celowa pragmatyka. Mnie jako przewodniczącego ogólnopolskiego związku zawodowego również poddano działaniom o podobnym charakterze, z tym że propozycji finalnie nie otrzymałem. Zdarzenia z ostatnich dni zbliżają Nas do standardów panujących w krajach o niskiej kulturze politycznej. Musimy się w interesie publicznym temu przeciwstawić.
Proszę Was o skopiowanie i rozesłanie niniejszego oświadczenia w środowisku całej Krajowej Administracji Skarbowej do wszystkich pracowników, urzędników i funkcjonariuszy KAS oraz do mediów.
Pozdrawiam
Sławomir Siwy
Przewodniczący ZZ Celnicy PL
Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
OŚWIADCZENIE Sławomir Siwy

Dodaj komentarz


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry