rksas1

……. domagamy się niezwłocznej rewizji założeń programu modernizacyjnego KAS poprzez (co najmniej) zrównanie nakładów na modernizację KAS z nakładami na służby mundurowe (w tym średnich kwot na wzrost wynagrodzeń i uposażeń), przyspieszenia terminów wzrostu wynagrodzeń i uposażeń oraz zatwierdzenia planu modernizacji KAS przez Radę Ministrów.

Pani prof. Teresa Czerwińska

Minister Finansów

Warszawa

Szanowna Pani Minister!

     W związku z ogłoszonymi planami modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej uprzejmie informujemy, że doceniamy decyzję Pani Minister i fakt publicznego ogłoszenia przeznaczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia (uposażenia) w KAS (poniżej komunikat Szefa KAS). Jest to fakt bez precedensu, gdyż do tej pory osoby odpowiedzialne za kształt budżetu państwa nie miały nawet odwagi publicznie zadeklarować, że na poprawę warunków płacy w służbach podległych Ministrowi Finansów przeznaczane będą jakiekolwiek dodatkowe środki budżetowe.

Informujemy jednak, że – mimo niewątpliwie dobrego kierunku – niezadowalająca jest kwota przeznaczona na realizację planu, a terminy działań modernizacyjnych i zabezpieczenia środków na ich realizację w budżecie państwa zbyt odległe. Negatywnie oceniamy także to, że modernizacja KAS funkcjonuje nadal jedynie w sferze planów – brak jest bowiem jakiegokolwiek znanego nam dokumentu gwarantującego realizację planu modernizacji (np. dokumentu zatwierdzonego przez Radę Ministrów/Prezesa Rady Ministrów).

Ostatnio zawarte porozumienie pomiędzy służbami mundurowymi i MSWiA pokazało, że – wbrew twierdzeniom – jest jednak możliwa modyfikacja wydatków budżetowych w taki sposób, aby środki na modernizację KAS uwzględniono w budżecie państwa już od 1 stycznia 2019, nie zaś dopiero od 1 stycznia 2020 i w latach następnych. Możliwe jest także – jesteśmy o tym przekonani – zwiększenie kwoty na wzrost wynagrodzeń i uposażeń w KAS w dużo większym stopniu, niż zaproponowano. Więcej: uważamy nawet, że jest to konieczne – zarówno w imię zachowania obecnej sprawności działania KAS, jak i spokoju społecznego wśród pracowników i funkcjonariuszy zatrudnionych w KAS.

Dlaczego nie wzięto pod uwagę, że zatrudnieni w KAS nie mają płatnych nadgodzin, dodatkowych urlopów, katalogu chorób uznawanych za schorzenia zawodowe, 100% zasiłku chorobowego, wcześniejszych emerytur, ciągłe dokształcanie się w związku ze zmianami przepisów podatkowych czy też dodatku stażowego w wysokości 35% (jak np. w służbie więziennej, Policji czy Straży Granicznej). Mają za to ograniczenia i obowiązki jak w służbie (np. możliwość przenosin do innego miasta, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej czy dorabiania) i pracę, gdzie stres jest permanentny, a jego stopień często nawet większy, niż w służbach mundurowych.

Jeżeli jest możliwe zagwarantowanie podwyżek wynagrodzeń (na przykład) dla kilkuset tysięcy nauczycieli (kolejny rok z rzędu…), jeżeli jest możliwe przeznaczanie miliardów złotych dla osób, które najczęściej nie działają na rzecz zwiększenia dochodów budżetu państwa – a jedynie są beneficjentami środków budżetowych, jeżeli jest możliwe (i to już w przeciągu 12 miesięcy) o wiele wyższe podniesienie uposażeń znacznie liczniejszej przecież grupie funkcjonariuszy (Policja – ponad 100.000, Państwowa Straż Pożarna i Służba Więzienna – po 30.000, Straż Graniczna – 15.000 funkcjonariuszy) – to dlaczego nie tym, którzy środki na wydatki budżetowe pozyskują, są odpowiedzialni za wypełnienie budżetu państwa i ciężko w stresie pracują na zmniejszanie luki budżetowej (a pamiętać trzeba, że zarobki netto w Policji nie są już teraz mniejsze niż w KAS, mimo znacznie mniejszego wskaźnika osób z wyższym wykształceniem)?

Dlaczego pracownicy i funkcjonariusze celno-skarbowi są traktowani inaczej (gorzej), niż osoby zatrudnione w Policji, Straży Pożarnej czy Straży Granicznej? Stresująca i wyczerpująca praca (służba) w KAS również nam daje liczne powody do zwolnień lekarskich – czy to, że jesteśmy na tyle odpowiedzialni, żeby z tego masowo nie korzystać powinno być traktowane jako powód do gorszego traktowania? A może powodem lekceważenia jest co innego – na przykład przeświadczenie, że skoro w KAS większość zatrudnionych to kobiety, nie zdecydują się na gremialny udział w ewentualnym proteście?

Te, ale także liczne inne – nie podane w niniejszym piśmie, lecz zgłaszane wielokrotnie wcześniej przyczyny (w tym także różnice w uprawnieniach emerytalnych funkcjonariuszy celno-skarbowych i innych) powodują, że domagamy się niezwłocznej rewizji założeń programu modernizacyjnego KAS poprzez (co najmniej) zrównanie nakładów na modernizację KAS z nakładami na służby mundurowe (w tym średnich kwot na wzrost wynagrodzeń i uposażeń), przyspieszenia terminów wzrostu wynagrodzeń i uposażeń oraz zatwierdzenia planu modernizacji KAS przez Radę Ministrów.

Wnosimy także o spotkanie Pani Minister z naszymi przedstawicielami w celu omówienia bieżącej sytuacji w KAS i zagrożeń dla realizacji dochodów budżetu państwa.

 Korespondencję w sprawie prosimy prowadzić drogą elektroniczną.

z up. RKS  Tomasz Ludwiński

Do wiadomości:

-         Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów,

-         Pan Marian Banaś – Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Dodaj komentarz


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry