rzepa

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają wnioski o ochronę praw i wolności obywatelskich byłych funkcjonariuszy celnych. W piśmie z dnia 24 marca 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów w sprawie przekształcania stosunków służbowych funkcjonariuszy w stosunki pracy wyjaśnił Rzecznikowi Praw Obywatelskich, że założeniem konsolidacji służb celno-skarbowych jest, aby funkcjonariusze wykonywali zadania o charakterze policyjnym, zaś zadania typowo urzędnicze wykonywali pracownicy cywilni.

Podkreślono przy tym, że w przypadku zmiany statusu z funkcjonariusza na pracownika, zakłada się utrzymanie wynagrodzeń na dotychczasowym poziomie finansowym, wliczając w to dotychczasowe składniki uposażeń, w tym dodatek za stopień służbowy.

Tymczasem do Biura Rzecznika wpływają wnioski o ochronę praw i wolności obywatelskich byłych funkcjonariuszy celnych, którym zaproponowano nowe mniej korzystne warunki zatrudnienia w charakterze pracownika cywilnego w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), podległych Izbie Administracji Skarbowej w K.

całość: Rzeczpospolita

Wystąpienie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie wysokości wynagrodzenia ucywilnionych funkcjonariuszy celnych.pdf

Dodaj komentarz


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry