solidnewkas

Na początku października NSZZ „Solidarność” przedstawił dyrektorowi IAS we Wrocławiu informację o tragicznej sytuacji kadrowej w referatach dochodzeniowo-śledczych Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. W wielostronicowym piśmie podkreślaliśmy, że  w miesiącach wdrażania reformy sytuacja w referatach dochodzeniowo-śledzcych uległa radykalnemu pogorszeniu!

Wskazaliśmy, że funkcjonariusze muszą mieć więcej czasu na prowadzone dochodzenia i śledztwa, na dogłębną analizę poszczególnych wątków, na niezbędne czynności procesowe.

Dzisiaj funkcjonariusze komórek dochodzeniowo- śledczych DUCS dostają do prowadzenia sprawy, których terminowe wykonanie jest praktycznie i obiektywnie niemożliwe.

Taka patologiczna sytuacja w sposób oczywisty i bezpośredni naraża funkcjonariuszy na odpowiedzialność dyscyplinarną i karną.

Takie obciążenie pracą w sposób oczywisty negatywnie wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników.

Wnosimy o niezwłoczne wprowadzenie działań naprawczych w komórkach dochodzeniowo-śledczych. Działań, które realnie pozwolą funkcjonariuszom prowadzić skutecznie dochodzenia, bez narażania ich zdrowia fizycznego i psychicznego oraz bezpieczeństwa prawnego. Kierując się dobrem służby i skutecznym funkcjonowaniem IAS we Wrocławiu zaproponowaliśmy wprowadzenie kilku rozwiązań.

pismo: Ldz-O/Wch-30/2017/2

                  Właśnie otrzymaliśmy odpowiedź, że uzupełnienie etatowe DUCS odbędzie się w jakimś bliżej nie określonym czasie, przy jakiś kolejnych etapach.

pismo; 0201-IZK1-102.79.2017

Troska pracodawcy o bezpieczeństwo i zdrowie funkcjonariuszy jest porażająca.

.cg

 

Dodaj komentarz


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry