kas

W przededniu Dnia KAS, który przypada na 21 września Krajowa Administracja Skarbowa po raz trzeci obchodzi swoje święto. W tym roku święto to łączy się ze 100-leciem Polskiej Skarbowości. Miejscem tegorocznych centralnych obchodów Dnia KAS jest Gdynia.

„Przed wiekiem, gdy odbudowywano Niepodległą, dzięki zjednoczeniu polskiej skarbowości po zaborach, udało się stworzyć silną, nowoczesną administrację, która przyczyniła się do tego, że polski budżet był w stanie zbudować Gdynię. Polska skarbowość kontynuuje tą przedwojenną tradycję z powodzeniem. Znacząco zwiększyliśmy wpływy budżetowe oraz zmniejszyliśmy szarą strefę, co miało korzystny wpływ na stan polskiego budżetu oraz kondycję polskiego biznesu, który chronimy przed nieuczciwą konkurencją oszustów podatkowych” – powiedział Szef Krajowej Administracji Skarbowej nadinsp. Piotr Walczak w Gdyni, na briefingu rozpoczynającym centralne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej.

„Dziękuję wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej za ciężką pracę i odpowiedzialną służbę dla Polski” – dodał Szef KAS.

„W tym roku obchodzimy nasze święto w szczególnym miejscu, w porcie w Gdyni, miejscu symbolicznym dla Pomorza i całej Polski. Miejscu symbolizującym odbudowę i rozwój Niepodległej. KAS swoją pracą podtrzymuje dobre tradycje i przyczynia się rozwoju gospodarki naszego kraju” – powiedział zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Tomasz Słaboszowski.

Gospodarzem i organizatorem obchodów Dnia KAS jest Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku.

„To dla nas, Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, ogromny zaszczyt, że możemy organizować centralne obchody Dnia KAS w stulecie odrodzenia Polskiej Skarbowości. Jesteśmy jednym z istotniejszych elementów całej KAS, bowiem Trójmiasto to głównie porty w Gdyni i Gdańsku, które obsługują 97% obrotu kontenerowego. W ramach naszych działań, dzięki ciężkiej pracy pracowników i funkcjonariuszy pomorskiej KAS do budżetu państwa w 2018 r. wpłynęło 38,4 mld zł” – powiedział dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Leszek Synak.

KAS jest wyspecjalizowaną administracją rządową, wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej. KAS zapewnia obsługę i wsparcie podatników (w tym przedsiębiorców) w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych.

W ramach KAS działa Służba Celno-Skarbowa – umundurowana formacja, którą tworzą funkcjonariusze.

KAS tworzą:

  • departamenty Ministerstwa Finansów nadzorowane przez Szefa KAS oraz zastępców Szefa KAS,
  • 16 izb administracji skarbowej,
  • 16 urzędów celno-skarbowych + 45 delegatur UCS + 144 oddziały celne,
  • 400 urzędów skarbowych,
  • Krajowa Informacja Skarbowa,
  • Krajowa Szkoła Skarbowości.

W strukturach KAS zatrudnionych jest ponad 61 tys. pracowników i funkcjonariuszy.

Źródło: IAS w Gdańsku

List Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

 

Dodaj komentarz


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry