infosecurity24

Ustawa wprowadzająca do służb mundurowych m.in. tzw. dodatek przedemerytalny trafiła do Sejmu. Nowe świadczenie, obliczone na zatrzymanie w służbie jak największej liczby funkcjonariuszy posiadających uprawnienia emerytalne ma przysługiwać policjantom, strażnikom graniczny, strażakom, funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa oraz Służby Więziennej. Batalię o to, by dodatek objął także mundurowych Służby Celno-Skarbowej, przedstawiciele tej formacji toczą niemal od momentu pojawienia się projektu ustawy.

Okazuje się, że ich wysiłki mogą przynieść zamierzony efekt. Jeszcze przed przyjęciem projektu ustawy przez rząd, z pismem w tej sprawie do Łukasza Schreibera, sekretarza Rady Ministrów, zwrócił się Tadeusz Kosiński szef resortu finansów. Minister finansów proponuje w piśmie uzupełnienie ”projektowanej ustawy, o zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej umożliwiające przyznanie funkcjonariuszom Służby Celno- Skarbowej analogicznych rozwiązań w zakresie świadczeń motywacyjnych”. I choć przepisy do Sejmu trafiły w niezmienionej formie, nie jest wykluczone, że zostaną uzupełnione o postulowane zmiany rządową autopoprawką lub na etapie prac w komisji.

CAŁOŚĆ: InfoSecurity24.pl

Dodaj komentarz


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry