kas

kasDziś w Warszawie zawiązał się Komitet Protestacyjny Związków Zawodowych działających w KAS. Poniżej informacja.

Warszawa, 2019.11.07

Niżej wymienione Organizacje Związkowe postanawiają o utworzeniu Komitetu Protestacyjnego Związków Zawodowych działających w Krajowej Administracji Skarbowej.

Celem działania Komitetu Protestacyjnego jest podejmowanie działań na rzecz zagwarantowania w 2020 roku pełnego finansowania z ustawy budżetowej na 2020 rok podwyżek wynagrodzeń i uposażeń dla pracowników oraz funkcjonariuszy KAS, bez angażowania na ten cel jakichkolwiek środków przewidzianych na wzrost wynagrodzeń/uposażeń w programie wieloletnim „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”.

Decyzje Komitetu Protestacyjnego zapadać będą w drodze konsensusu na posiedzeniach Komitetu, a Organizacje wchodzące w jego skład zobowiązują się do wspólnych działań dla osiągnięcia założonego celu. Dla ważności podejmowanych decyzji niezbędna jest obecność przedstawicieli co najmniej połowy Organizacji wchodzących w skład Komitetu.

Komitet Protestacyjny może upoważnić przedstawicieli wchodzących w jego skład Organizacji do wykonywania w imieniu Komitetu jednorazowych ściśle określonych czynności doraźnych (np. sporządzenia pisma lub powiadomienia o posiedzeniu Komitetu) oraz podejmować inne decyzje dotyczące funkcjonowania Komitetu i realizacji założonego celu. Dwukrotna kolejna nieobecność przedstawiciela którejkolwiek z Organizacji upoważnia Komitet do wykluczenia Organizacji z Komitetu Protestacyjnego.

 

Dodaj komentarz


NSZZ Solidarnośc - Zawsze w obronie Twoich praw!do góry